KLAUZULE INFORMACYJNE

(ART. 13 RODO)

WYNIJKAJĄCE Z OBOWIĄZKÓW Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

ADMINISTRATOR:
SYNTOIL S.A.
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A/222, WROCŁAW
KRS 0000572719 | NIP 8992772602 | REGON 36236114000000

WWW.SYNTOIL.PL

SPIS TREŚCI

KLAUZULA NR 1 DLA KANDYDATÓW DO PRACY

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SYNTOIL S.A. ul. Powstańców Śląskich 17a/222, 53-329 Wrocław KRS 0000572719 www.syntoil.pl, kontakt pod adresem ms@syntoil.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA
cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) okres przetwarzania
1) wybór kandydata do pracy przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit.) RODO) w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na zatrudnianiu nowego personelu
do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego
ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: Kontrahenci, Uczelnie, Laboratoria, Partnerzy biznesowi i naukowi.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udziału w procesie rekrutacyjnym. Bez podania swoich danych, kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji.

Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej.

KLAUZULA NR 2 DLA PRACOWNIKÓW

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SYNTOIL S.A. ul. Powstańców Śląskich 17a/222, 53-329 Wrocław KRS 0000572719 www.syntoil.pl, kontakt pod adresem ms@syntoil.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA
cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) okres przetwarzania
1) realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) 10 lat od zakończenia stosunku pracy
2) realizacja obowiązków pracodawcy wynikających prawa pracy przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z Kodeksem pracy oraz aktami wykonawczymi 10 lat od zakończenia stosunku pracy
3) zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych 5 lat od zakończenia stosunku pracy
4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego do czasu zakończenia sprawy (np. prawomocnego orzeczenia sądowego) 6 lat od zakończenia współpracy
6) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz mienia (infrastruktury, instalacji) spółki przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na ochronie mienia spółki i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i innych osób przybywających w pobliżu instalacji należących dla spółki 3 miesiące od dnia nagrania
ODBIORCY DANYCH

SYNTOIL S.A. będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: Kontrahenci, Uczelnie, Laboratoria, Partnerzy biznesowi i naukowi, Instytucje US i ZUS, Instytucje Bankowe i Sądy

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do zawarcia i wykonania umowy o pracę. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest zatrudnienie pracownika lub prawidłowe wykonanie zadań pracodawcy.

Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej.

KLAUZULA NR 3 DLA DOSTAWCÓW I POTENCJALNYCH DOSTAWCÓW

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SYNTOIL S.A. ul. Powstańców Śląskich 17a/222, 53-329 Wrocław KRS 0000572719 www.syntoil.pl, kontakt pod adresem ms@syntoil.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA
cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2) zawarcie i wykonanie umowy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) do momentu rozwiązania umowy
3) składanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości dostaw rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy 6 lat od zakończenia współpracy w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego do czasu zakończenia sprawy (np. prawomocnego orzeczenia sądowego)
ODBIORCY DANYCH

SYNTOIL S.A. będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: Biuro Księgowe i Prawne.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej. 

KLAUZULA NR 4 DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SYNTOIL S.A. ul. Powstańców Śląskich 17a/222, 53-329 Wrocław KRS 0000572719 www.syntoil.pl, kontakt pod adresem ms@syntoil.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA
cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dążeniu do sprzedaży usług do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2) zawarcie i wykonanie umowy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) do momentu rozwiązania umowy
3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) ściąganie należności przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej do momentu pełnego rozliczenia
6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy 6 lat od zakończenia współpracy w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego do czasu zakończenia sprawy (np. prawomocnego orzeczenia sądowego)
7) marketing produktów własnych przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy 2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu
8) marketing usług / produktów obcych - partnerów przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczyk 2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu
ODBIORCY DANYCH

SYNTOIL S.A. będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: Partnerzy, Kontrahenci, Biznesowi i Naukowi.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej.

KLAUZULA NR 5 DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SYNTOIL S.A. ul. Powstańców Śląskich 17a/222, 53-329 Wrocław KRS 0000572719 www.syntoil.pl, kontakt pod adresem ms@syntoil.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA
cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dążeniu do sprzedaży usług do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
3) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
4) ściąganie należności przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej do momentu pełnego rozliczenia
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy 6 lat od zakończenia współpracy w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego do czasu zakończenia sprawy (np. prawomocnego orzeczenia sądowego)
ODBIORCY DANYCH

SYNTOIL S.A. będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: Biuro Księgowe, Biuro Prawne, ZUS , US ?

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy. Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej. 

KLAUZULA NR 6 DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SYNTOIL S.A. ul. Powstańców Śląskich 17a/222, 53-329 Wrocław KRS 0000572719 www.syntoil.pl, kontakt pod adresem ms@syntoil.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA
cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) okres przetwarzania
1) rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy 6 lat od zakończenia współpracy w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego do czasu zakończenia sprawy (np. prawomocnego orzeczenia sądowego)
ODBIORCY DANYCH

SYNTOIL S.A. będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: Kontrahenci, Partnerzy Biznesowi i Naukowi, Laboratoria, Uczelnie, Kancelarie Prawne, Banki, Sądy.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.

Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej.

KLAUZULA NR 7 DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SYNTOIL S.A. ul. Powstańców Śląskich 17a/222, 53-329 Wrocław KRS 0000572719 www.syntoil.pl, kontakt pod adresem ms@syntoil.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA
cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) okres przetwarzania
1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na prowadzeniu strony internetowej 2 lata od ostatnich odwiedzi strony
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy i dbaniu o jej jakość 6 lat od zakończenia użytkowania strony internetowej w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego do czasu zakończenia sprawy (np. prawomocnego orzeczenia sądowego)
ODBIORCY DANYCH

SYNTOIL S.A. będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: …

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie, aby wejść i skorzystać z mojej strony internetowe. Bez podania swoich danych, niemożliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.

Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej.

KLAUZULA NR 8 DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBSZARZE MONITOROWANYM

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SYNTOIL S.A. ul. Powstańców Śląskich 17a/222, 53-329 Wrocław KRS 0000572719 www.syntoil.pl, kontakt pod adresem ms@syntoil.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA
cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) okres przetwarzania
1) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz mienia (infrastruktury, instalacji) spółki przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na ochronie mienia spółki i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i innych osób przybywających w pobliżu instalacji należących dla spółki 3 miesiące od dnia nagrania
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy 6 lat od zakończenia współpracy w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego do czasu zakończenia sprawy (np. prawomocnego orzeczenia sądowego)
ODBIORCY DANYCH

SYNTOIL S.A. będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: Kontrahenci, Pracownicy, Partnerzy biznesowi i Naukowi, Współpracownicy.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przybywania w obszarze monitorowanym w pobliżu obiektów / infrastruktury należącej do Syntoil S.A.

Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej.

INFORMACJE DODATKOWE I AKTUALIZACJA KLAUZUL

MIEJSCA UMIESZCZANIA KLAUZUL INFORMACYJNYCH
Klauzula miejsca zastosowania
WSZYSTKIE KLAUZULE Wszystkie klauzule należy umieścić na głównej stronie internetowej lub na podstronie kierującej użytkownika bezpośrednio do klauzul. Link kierujący powinien znajdować się pod nazwą lub oznaczeniem np. RODO / Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych
KLAUZULA NR 1 DLA KANDYDATÓW DO PRACY • ogłoszenie o pracę
• strona internetowa z ogłoszeniem o pracę
• LinkedIn lub inne portale z ogłoszeniem o pracę
• e-mail z zaproszeniem wzięcia udziału w rekrutacji
KLAUZULA NR 2 DLA PRACOWNIKÓW • regulamin pracy lub inny dokument przedkładany pracownikowi w trakcie przyjmowania do pracy
KLAUZULA NR 3 DLA DOSTAWCÓW I POTENCJALNYCH DOSTAWCÓW • ogłoszenia / zapytania o ofertę kierowane do dostawcy będącego osobą fizyczną
KLAUZULA NR 4 DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW • korespondencja kierowana do klientów / potencjalnych klientów będącego osobą fizyczną
• oferty dla klientów / potencjalnych klientów będącego osobą fizyczną
KLAUZULA NR 5 DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW • załącznik do umowy z kontrahentem,
• załącznik do oferty
• pierwsza korespondencja kierowana do osób reprezentujących kontrahentów
KLAUZULA NR 6 DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH • stopka mailowa
• stopka w piśmie kierowanym do osób fizycznych
• portale społecznościowe (profile spółki)
KLAUZULA NR 7 DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ • strona internetowa
KLAUZULA NR 8 DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBSZARZE MONITOROWANYM • wejście na teren monitorowany przez kamery monitoringu wizyjnego
SKRÓCONA KLAUZULA INFORMACYJNA (NP. NA PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE, STOPKI MAILOWE)

Administratorem danych osobowych jest SYNTOIL S.A. ul. Powstańców Śląskich 17a/222, 53-329 Wrocław KRS 0000572719 www.syntoil.pl, kontakt pod adresem ms@syntoil.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu prowadzenia niniejszej korespondencji. Masz praw m.in. do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia a także zgłoszenia sprzeciwu. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek korespondencji. Więcej informacji na stronie www.syntoi.pl/rodo

AKTUALIZACJA KLAUZUL

1. Data opracowania klauzul: 2019.06.30
2. Data ostatniej aktualizacji: 2019.06.30
3. W przypadku pytań, kontakt: ms@syntoil.pl